Prawa miejskie przed 1488 (1333?)–1870; w XVI w. ośrodek kalwinizmu; od XVII w. osadnictwo Żydów (w XIX i XX w. ponad 80% mieszk.); od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 9 III 1936 pogrom Żydów (zginęło kilku Żydów i kilku Polaków; nieskazanie winnych stało się przyczyną licznych demonstracji w Polsce i za granicą); w czasie okupacji niem. Niemcy wysiedlili Żydów (ok. 2,7 tys. osób) do gett w Szydłowcu i Przysusze; 1942 wieś i okolice zamienione na niem. poligon, ludność wysiedlona, P. całkowicie zniszczony.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print