• C. Grunhagen, Regesten zur Schlesischen Geschichte, volume. 7, part. 3, Wrocław 1886.
  • J. Janczak, Rozmieszczenie wyznań na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku [Deploying denominations in Silesia in the first half of the 19th century] [w:] Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia [Demographic past of Poland. Materials and Studies] 1967 .
  • I. Kęsicka i M. Morga, Ziemia strzelecka. Szkice monograficzne [The shooting Earth. Monographic sketches], Instytut Śląski w Opolu, Wrocław 1970.
  • W. Szymankiewicz, Takie są Strzelce Opolskie [So there are Strzelce Opolskie], Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 1994.
  • E. Wiesel, G. Wigoder i S. Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, Solaris, New York University Press 2001, p. 462-463: "Gross-Strehlitz".
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego [Geographical dictionary of the Kingdom of Poland] (1880-1902), XI, p. 459-460: "Strzelce" #1.
  • H. I Z. Łabęccy, Cmentarz Żydowski w Strzelcach Opolskich [Jewish cemetery in Strzelce Opolskie], Bytom 1990.
  • Maciej Borkowski, Andrzej Kirmiel, Tamara Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska [With tracks of Jews: Lower Silesia, Opolszczyzna, the Lubusz Earth], Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2008.

 

Print