Zamek olsztyński został wzniesiony na początku XIV w. W XV w. zamek był kilkakrotnie oblegany przez książąt śląskich. W 1488 r. rozciągająca się przy zamku osada otrzymała prawa miejskie, na prawie niemieckim. W 1656 r. miasto i zamek zostały zniszczone przez wojska szwedzkie. W 1795 r. Olsztyn znalazł się w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. w Królestwie Polskim. W 1870 r. władze carskie pozbawiły Olsztyn praw miejskich.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Olsztyn zajęły wojska niemieckie. W pobliskim lesie Niemcy rozstrzeliwali więźniów z Częstochowy. Stracono tutaj również około 400 jeńców radzieckich. W styczniu 1945 r. wioskę zajęły wojska sowieckie.

Print