Beit Warszawa to zarazem Postępowa Społeczność Żydowska i Towarzystwo Kultury Żydowskiej. Istnieje od 2000 r., kiedy to grupa polskich i amerykańskich Żydów mieszkających w Warszawie powzięła zamiar dotarcia do osób poszukujących kontaktu z żydowską kulturą i tradycją. Beit Warszawa to społeczność, w której osoby odkrywające swoje żydowskie korzenie mają możliwość zapoznania się z kulturą, tradycją i religią w środowisku związanym z postępowym judaizmem.

W Beit Warszawa wspólnie obchodzi się Szabat i inne święta żydowskie. Organizowane są spotkania, prelekcje, wystawy i koncerty. Istnieje możliwość kształcenia się dla różnych grup wiekowych: od cotygodniowego studiowania Tory, literatury rabinicznej, historii żydowskiej i języka hebrajskiego, przygotowań do bnej micwa dla dorosłych i dzieci, przez konwersję, po szkółkę niedzielną dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat (Beit Sefer Alef). Rabin Beit Warszawa jest częstym gościem rozwijających się społeczności żydowskich, w których naucza i prowadzi nabożeństwa m. in. w Krakowie, Lublinie, Chełmie, Częstochowie, Gdańsku i Słupsku. Organizacja przygotowała też wystawę rycin o tematyce żydowskiej, którą zaprezentowano już m.in. w Warszawie, Łowiczu i Częstochowie. Wystawa pt. Żyd niemalowany stanowi unikatową kolekcję drzeworytów sztorcowych pochodzących z dziewiętnastowiecznych warszawskich czasopism.

 

W dniu 16 kwietnia 2008 r. osoby z kręgu Beit Warszawa zawiązały Związek Postępowych Gmin Żydowskich Beit Polska – pierwszy po II wojnie światowej związek Żydów postępowych. W dniu 30 lipca 2009 r. Beit Polska został wpisany do państwowego rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych. W 2014 r. funkcję rabina pełni dr Gil Nativ.

Wywiad z Anną Katarzyną Silverman – kantorem w synagodze Beit Warszawa.

Fundacja Beit Warszawa. Postępowa Społeczność Żydowska Polski.
ul. Wiertnicza 113, 02-952 Warszawa
Tel. 22 885 26 38, e-mail: [email protected], strona www: http://www.beit.org.pl/

Print