Gmina Wyznaniowa Żydowska w Legnicy powstała w 1993 roku. Do wspólnoty należy ok. 40 członków. Przy siedzibie Gminy funkcjonuje dom modlitwy, w którym odbywają się modlitwy w szabaty oraz w najważniejsze święta żydowskie. Gmina prowadzi także stołówkę koszerną i opiekuje się czynnym cmentarzem przy ul. Wrocławskiej 104.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Legnicy[1.1]]
ul. Chojnowska 12, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 30

Profil Gminy w portalu społecznościowym Facebook [dostęp: 02.03.2015].
 

Print
Footnotes
  • [1.1] Gminy i filie związku [online] http://www.jewish.org.pl/index.php/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/292-gminy-i-filie-zwgm-w-rp.html [dostęp: 11.10.2014