• Frykowski Janusz, Niedźwiedź Ewa, Niedźwiedź Józef, Dzieje miejscowości gminy Łaszczów. Powiat tomaszowski, Łaszczów-Zamość 2004.
 • Górak Jan, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
 • Januszczak Marcin, Turek Waldemar, Łaszczów i okolice, Kraków 2002.
 • Judaika, „Zamojski kwartalnik kulturalny” 1996: 2 (48).
 • Kawałko Danuta, Cmentarza województwa zamojskiego, Zamość 1994.
 • Łaszczowskie cmentarze, „Zamojski kwartalnik kulturalny” 1996: 2 (48).
 • Małe ojczyzny w Unii Europejskiej, guide
 • Niedźwiedź Józef, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003.
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Wiśniewska Anita, Wiśniewski Krzysztof, Łaszczów – dawniej i dziś. Dzieje miejscowości i regionu.
 • Z dziejów Łaszczowa, „Zamojski kwartalnik kulturalny” 1996: 2 (48).
   
Print