• Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Dzieje miejscowości Świerże, ed: Franciszek Dąbek, Świerże 2001.
  • Prożogo Konstanty, Słownik historyczno-geograficzny gminy Dorohusk, Dorohusk 2001.
  • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
  • Zieliński Konrad, Żydzi Lubelszczyzny 1914 - 1918, Lublin 1999.
Print