In 1918, a unit of Mizrachi was established, headed by the merchant Gecel Kipersztajn[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] R. Dąbrowski, Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Kielce 2007, p. 52.