• Dederko Mirosław Marek, Sawin i jego region. Przewodnik, Czułczyce-Chełm 2000
  • Dederko Mirosław Marek, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Sawinie, Sawin-Czułczyce 2002
  • Krasnodębska Jadwiga, Przyczynek do historii getta w Sawinie [in:] „Rocznik chełmski”, vol. 4, Chełm 1998
  • Kuwałek Robert, Żydowskie Gminy Wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 1918-1939 [in:] „Rocznik chełmski”, vol. 1, Chełm 1995.
  • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
  • Wawryniuk Andrzej, Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, Chełm 2001.

 

Print