•  K. Gapiński, Przed negocjacjami w sprawie zwrotu budynku staromiejskiego przedszkola, „Pałuki. Pismo Lokalne” 14.11.2006 [online] http://palukitv.pl/teksty/karty-historii/350-przed-negocjacjami-w-sprawie-zwrotu-budynku-staromiejskiego-przedszkola.html [Accessed 14 December 2013]
  • A. Heppner, Herzberg Izaak, Aus Vergangenheit und gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908 (1904-1908).
  • T. Kawski, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, (2007).
  • J. Krzyś, Cz. Cieślak, Szkice z przeszłości Barcina (2007).
Print