• Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [in:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, Jerzy Topolski and Krzysztof Modelski (editors), Poznań 1995.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A. Warszawa 1998
  • Mietz Andrzej, Cmentarze chodeckie. Dzieje i zabytki, Toruń 1993.
  • Mietz Andrzej, Pakulski Jan, Pawlak Marian, Wpisani w dzieje Chodcza, Chodecz-Włocławek 1989.
  • Olejniczak Agnieszka, Żydzi w powiecie włocławskim(1918-1939), Wydawnictwo LEGA, Włocławek 2000.
  • Wloclawek we ha Swiwa. Sefer Zikkaron, red. Kasryel Fiszel Tchrusch, Meir Korzen (bmw) 1967.
     

 

Print