Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 1441, k. 62-63 – Pismo Dozoru Bożniczego oraz Magistratu Miasta Przasnysza w sprawie przerobienia drzwi w synagodze z dnia 2 listopada 1857 roku. Akta zawierają wymiary synagogi, opis układu drzwi i schodów, liczbę mężczyzn i kobiet należących do Gminy Żydowskiej. 

Print