Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku, Akta miasta Przasnysza, sygn. 193:

  • Ewidencja dzierżawy placów i ogrodów mienia opuszczonego na 1950 r.;
  • Protokół Komisji szacującej tzw. mienie opuszczone w Przasnyszu z dnia 24 września 1949 roku. Zawiera dane dot. synagogi oraz placu przy ulicy Warszawskiej: powierzchnię placów oraz ich wycenę.
Print