Oddział wpływowej konserwatywnej partii religijnej Aguda (jid. Agudas Isroel, hebr. Agudat Israel) powstał w Chełmie w 1931 roku. Przewodniczącym został kamienicznik Anszel Biderman[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Zieliński K., Ludność żydowska w powiecie chełmskim w latach 19141918. Studium statystyczne, „Rocznik Chełmski” 1996, t. 2, s. 200.