Komórka Ogólnożydowskiego Związku Robotniczego „Bund” powstała w Chełmie ok. 1917 r. Jego członkami byli m.in. Srul Frajd (stolarz) oraz jego brat Mordko, Moszko Szimel, Perec Szyfer, Bejl Traist, Mer Guss i Chuba Tuchman[1.1]. W 1917 r. staraniem partii powstał „Dom Robotniczy” przy ul. Lubelskiej 13.

Print
Footnotes
  • [1.1] Zieliński K., Żydzi Chełmscy w latach 19121918 „Rocznik Chełmski” 1997, t. 3, s. 216.