Klub Inteligencki w Chełmie funkcjonował w domu Saszy Beli Lewensztajna, przy ul. Lubelskiej 8[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Dąbrowski R., Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 19181939, Kielce 2007, s. 87.