Klub Szachowy w Chełmie powstał w 1914 r. z inicjatywy S. Eliasberga, Sz. Farbera, M. Sokulera, A. Dajmana, Ch. Cygielmana oraz E. Erlicha.

Print