• Encyclopedia of Jewish Life (2001), p. 569-570: "Jaworzno".
  • Shtetl Finder (1980), p. 121: "Yavarzna".
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego [Geographical Dictionary of the Kingdom of Poland] (1880-1902), III, p. 532-533: "Jaworzno".
Print