• Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, Warszawa 1996.
  • Czuchwicki Wacław, Gmina wyznaniowa żydowska [in:] Ziemia Zbąska i jej okolice, Zbąszyń 2006.
  • Heppner A., Herzberg J., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909.
  • Hielscher K., Jüdische Tragödie. Die „polnischen Juden“ im Herbst 1938 in Bentschen, [in:] Stadt und Kreis Meseritz. Ein Heimatbuch, t. 2, Herne 1989.
  • Krasoń J., Zbąszyń do przełomu wieku XVI-go i XVII-go, Zbąszyń 1935.
  • Miejsca i obiekty kultu w Wielkopolsce, Poznań 1996.
  • Płóciennik Szymon, Deportacja Żydów polskich do Zbąszynia w październiku 1938 roku. Pamięć mieszkańców miasta o tym wydarzeniu 70 lat później, paper awarded in the nationwide competition „Historia i kultura Żydów polskich” in Warsaw 2008, Zielona Góra 2008, part of the author’s collection.
  • Tomaszewski Jerzy, Preludium Zagłady, Warszawa 1998.
  • The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust, ed. Elie Wiesel, Shmuel Spector, Geoffrey Wigider, Jerusalem 2001.
  • The Encyclopedia of the Holocaust, ed. Rozett Robert, Shmuel Spector, Jerusalem 2000.
Print