Żydowski Klub Sportowy „Admira” powstał w 1930 roku. Siedziba znajdowała się przy ul. Garncarskiej 68. Klub prowadził sekcję piłki nożnej i bokserską[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Sports [online] http://czestochowajews.org/images/exhibition/album/16_sport.pdf [dostęp: 10.04.2014].