• Anna Arczyńska, Żydzi w Powiecie Kluczborskim (Jews in the district of Kluczbork) [in:] Kurier Kluczborski nr 3 i 4, 1999.
  • Janina Baj, Spotkania z historią. Synagoga (Meetings with history. Synagogue) [in:] Kurier Kluczborski nr 1/20, styczeń 1992.
  • Bogdan Cimała, Kluczbork. Dzieje miasta (Kluczbork. City History), Instytut Śląski w Opolu, Opole 1992.
  • Peter Maser/Adelheid Wesier: Juden in Oberschlesien, Teil 1: Historischer Überblick- Jüdische Gemeinden, Berlin 1992.
  • Kazimierz Stefańczyk, Żydzi w Kluczborku (Jews in Kluczbork) [in:] Kurier Kluczborski nr 5/131, maj 2001.
  • Ludwik Straszewicz, Kluczbork. Studium geograficzno-ekonomiczne (Kluczbork. Study of geo-economic), Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1970.
  • Damian Tomczyk, Wyzwolenie ziemi kluczborskiej przez Armię Radziecką w 1945 roku (The liberation of land Kluczbork by the Soviet Army in 1945) [in:] Szkice Kluczborskie, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1976.
  • Ellie Wiesel, Geoffrey Wigoder i Shmuel Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, wydawnictwo Solaris, New York University Press 2001.
  • Marcin Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wiek (Hebrew inscriptions in Silesia XIII-XVIII century), Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1996.
  • Kreuzburg, Stadt und Land in Oberschlesien. Geschichte und Erinnerung, Duderstadt 1990.
  • M.Borkowski, A.Kirmiel, T.Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2008.

 

Print