Wykaz nieruchomości opuszczonych byłej gminy żydowskiej i poniemieckich w Tyszowcach.

Print