This article is not available in selected language.

Olsztyn (woj. śląskie)

Province: Silesian Voivodeship / Kielce Voivodeship (before 1939)
County: częstochowski / częstochowski (before 1939)
Community: Olsztyn / Olsztyn (before 1939)
Other names: Olsztyn [official language]; Olsztyn [English]; Ольштын [German / Russian]; אולשטין [Hebrew]
GPS: 50.7503° N / 19.2687° E, 50°45'0" N / 19°16'7" E

location

Wieś Olsztyn jest położona w powiecie częstochowskim, w północnej części województwa śląskiego. Leży w granicach Parku Krajobrazowego Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Partners

In order to properly print this page, please use dedicated print button.