Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau gromadzi, przechowuje i udostępnia archiwalia związane głównie z historią KL Auschwitz oraz częściowo także innych obozów koncentracyjnych. Pozostałości po dawnym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz zostały wpisane na  listę dziedzictwa kulturalnego jako negatywny przykład dla przyszłych pokoleń[1.1]

W zbiorach Muzeum gromadzone są oryginalne niemieckie dokumenty obozowe, kopie dokumentów otrzymane z innych instytucji w kraju i za granicą, materiały źródłowe powstałe po wojnie (wspomnienia, relacje byłych więźniów, materiały procesowe dotyczące zbrodniarzy hitlerowskich, etc.), fotografie, mikrofilmy, negatywy, filmy dokumentalne, opracowania, recenzje, referaty, scenariusze wystaw i filmów oraz kwerendy.

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
tel.: (+48) 33 844 81 00
faks: 33 843 22 27
www.auschwitz.org

Print
Footnotes
  • [1.1] Informacja o programie UNESCO „Pamięć Świata", [w:] Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [online] https://www.archiwa.gov.pl/pl/component/content/article/29-unesco-pami%C4%99%C4%87-%C5%9Bwiata/67-archiwa-auschwitz-birkenau-1940-1945 [dostęp: 28.10.2016].