W okresie międzywojennym w Piasecznie swoją działalność prowadziło Żydowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne „Tarbut”[1.1]

Print
Footnotes
  • [1.1] Bagieńscy E. W, Piaseczyńscy Żydzi, [w:] tychże, Szkice z dziejów miasta Piaseczna, Piaseczno 2001, s. 79.