Budżet Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Tyszowcach z 18.03.1930 roku, zawierający po stronie dochodów zyski z: składek członków gminy, z rzeźni rytualnej, synagogi; po stronie rozchodów m. in.: pensje pracowników gminy, opłaty administracyjne, zapomogi dla biednych, kupno domu pod budowę szkoły żydowskiej.

Print