Partie polityczne działające w Krakowie przed 1939 r.:

  • Partia Syjonistyczna – ul. Jasna 5, prezes Ozjasz Thon.
  • Niezawiśli Żydzi (Klub Żydowski) – ul. Dietlowska 55.
  • Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji - Bund – ul. Krakowska 24.
  • Stowarzyszanie Izraelitów Postępowych – ul. Dietla 60, prezes Gustaw Blau.
  • Organizacja Syjonistyczna Zachodniej Małopolski i Śląska – ul. Stradom 15.
  • Grupa Miejscowa Stowarzyszenia Mizrachi – ul. Kupa 16, prezes Leon Bester.
  • Krakowski Oddział Centralnej Organizacji Żydów Ortodoksów w Polsce „Szlojmej Emunej Jisroel" – ul. Dietla, Hotel Astoria, prezes Majer Rappaport.
Print