W okresie międzywojennym działało w Chełmie Towarzystwo Bikur Cholim wspierające chorych. Na początku lat 20. XX w. Gmina Żydowska dofinansowywała je w kwocie 55 tys. marek[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Kuwałek R., Żydowskie Gminy Wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 1918–1939, „Rocznik Chełmski” 1995, t. 1, s. 222.