W okresie międzywojennym działało w Chełmie Koło Akademików Żydów. Szczególnie wspierała je Organizacja Syjonistyczna w Chełmie[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Kuwałek R., Żydowskie Gminy Wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 19181939, „Rocznik Chełmski” 1995, t. 1, s. 227.