W okresie międzywojennym w Chełmie działał Komitet Pomocy Biednym Położnicom[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Kuwałek R., Żydowskie Gminy Wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 1918–1939, „Rocznik Chełmski” 1995, t.1, s. 231.