Od 1926 r. w Malborku działało Izraelickie Towarzystwo Kobiet na rzecz Opieki nad Chorymi, Pogrzebów i Dobroczynności (niem. Israelitischer Frauenverem für Krankenpflege, Beerdigung und Wohlfahrtspflege). Poza urządzaniem pogrzebów kobiet i wsparciem potrzebujących zajmowało się też gromadzeniem środków na wiana dla ubogich panien młodych. W 1932 r. na czele stała Hedwig Stern (zam. Hindenburgstraße 12, ob. ul. Sikorskiego). Liczyło 32 członkinie.

Bibliografia

  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 30.
Print