Przed II wojną światową w Łomży funkcjonowało Towarzystwo Założenia i Utrzymania Szkół Religijnych. Do jego podstawowych celów należało zakładanie i utrzymanie żydowskich szkół religijnych oraz krzewienie wśród młodzieży wiedzy religijnej i ogólnej. Zakładało także biblioteki, niosło pomoc materialną ubogim uczniom. Swym zasięgiem obejmowało miasto Łomżę oraz okolice. Dochody czerpało głównie z opłat wnoszonych przez członków towarzystwa, opłat wnoszonych za korzystanie z wydawnictwa i instytucji towarzystwa oraz z odsetek od kapitałów i majątku towarzystwa[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, sygn. W.KŻ-I-689/01, Łomża, Statut Towarzystwa Założenia i Utrzymania Szkół Religijnych w Łomży p.n. „Talmud Tora”, Druk M. Szera w Łomży Długa 11.