Stowarzyszenie Udzielania Pomocy Lekarskiej Biednym Chorym Żydom „Bikur Cholim” (w źródłach jako „Bikor Chojlim”) powstało w Piasecznie w 1926 roku[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Bagieńscy E. W, Szkice z dziejów miasta Piaseczna, Piaseczno 2001, s. 79.