W okresie międzywojennym Żydzi trudniący się handlem należeli do piaseczyńskiego oddziału Centrali Drobnych Kupców i Handlarzy w Polsce[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Bagieńscy E. W., Szkice z dziejów miasta Piaseczna, Piaseczno 2001, s. 79.