W okresie międzywojennym Żydzi piaseczyńscy powołali Spółdzielnię Kredytową Rzemieślników i Drobnych Kupców jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadała ona także oddział w Jeziornie. W 1928 r. liczyła 190 członków[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Bagieńscy E. W, Szkice z dziejów miasta Piaseczna, Piaseczno 2001, s. 79.