Bóżnica drewniana w Augustowie znajdowała się też przy dawnym dojeździe do stodół, pomiędzy ul. 3 Maja (ul. Długa do 1924 r.), a ul. Księdza Skorupki (ul. Poświętna do 1924 r.). Dziś w jej miejscu, na granicy dwóch prywatnych działek, zachowała się sterta kamieni[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Za informację uprzejmie dziękujemy p. Wojciechowi Baturze, kustoszowi Muzeum Ziemi Augustowskiej.