• Księgi urodzeń 1882-1892 (sygn. G.I.Dt.1-10) Księgi urodzeń 1894-1898 (sygn. G.I.Dt.11-15) Księgi urodzeń 1900-1907 (sygn. G.I.Dt.16-23) znajdują się w Archiwum Państwowym w Krakowie, Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów, tel: (14) 633-06-21, fax: 633-06-21, e-mail: [email protected].
  • Sygnatura: 198, nr karty: 421-426, wykaz zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II wojny światowej znajduje się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Bożnicza 2, tel: (17) 852-93-50, 850-10-99, fax: 853-83-04, e-mail: [email protected], www.rzeszow.ap.gov.pl.
Print