• Ewa Cichoń, By czas nie zaćmił i niepamięć (That time is not tarnished and forgotten) [in:] Oleski Telegraf, nr 404, 2006.
  • F. Hawranek, O dawnym hutnictwie oleskim (The former steel Olesno) [in:] Głos Olesna, nr 5, 1970.
  • Karol Jonca, Zagłada niemieckich Żydów na Górnym Śląsku (1933-1945) (Extermination of Jews in German Upper Silesia 1933-1945) [in:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, nr 2, 1991.
  • A. Konieczny, Ludność żydowska na Śląsku w świetle spisu z 17 maja 1939 r. (The Jewish population in Silesia, in the light of the census of May 17, 1939) [in:] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. 15.
  • B. Leszczyńska, Dzieje Olesna do wybuchu wojny trzydziestoletniej (Olesno going to the outbreak of the Thirty Years War) [in:] Szkice i materiały z ziemi oleskiej, Opole 1966.
  • J. Lompa, Dzieje miasta Olesna (The history of the city Olesno) [in:] Glos Olesna, nr 7, 1972.
  • W. Weidel, Schalom! Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Rosenberg [in:] Stadt Rosenberg, Stadt Arnsberg 1981.
  • E. Wiesel, G. Wigoder i S. Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, New York University Press 2001, s. 1092: "Rosenberg (I)".
Print