Pracownicy Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Lublinie zatrudnieni  w 1936 r. na cmentarzu żydowskim:

 • Rozencwajg K. – intendent,
 • Kryształ P. – oficjalista,
 • Cwajman P. – oficjalista,
 • Majzels J. – oficjalista,
 • Wajnbuch S. – oficjalistka,
 • Hochlerer M. – oficjalistka,
 • Grinsztajn S. .– oficjalistka,
 • Marek Sz. – grabarz,
 • Zyswaser G. – woźnica,
 • Mazur J. – dozorca,
 • Kryształ N. – emeryt,
 • Kornberg J. – emeryt,
 • Kosman Z. – emeryt.

Źródło:

 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 800.
Print