Główna synagoga w Hajnówce znajdowała się przy ulicy Targowej (obecnie ul. Wierobieja). Budowa bożnicy została ukończona na przełomie 1928 i 1929 roku. Swym wyglądem budynek nawiązywał do architektury cerkiewnej tamtego rejonu. Wzniesiony został na planie prostokąta o wymiarach 12 na 20 metrów. Drewniane, oszalowane ściany bożnicy oparte były na kamiennym fundamencie. Gmach kryty był blaszanym, falowanym dachem dwuspadowym. Wokół dachu budynek zdobił fryz. Na ścianie frontowej wyróżniającym się detalem była gwiazda Dawida. W synagodze znajdował się babiniec, do którego prowadziło osobne wejście od północnej strony budynku. W bogato zdobionym wnętrzu dominował biały i niebieski kolor. Budynek synagogi został spalony 25 czerwca 1941 roku przez Niemców[1.1].

 

Print
Footnotes
  • [1.1] Tomasz Wiśniewski, „Bożnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie Wschodniej do roku 1939.”, Białystok 1992, str. 155.