Synagoga Wielka (biał. Сінагога, Sinahoha), zwana niegdyś Grojser Bat Midrasz, powstała przed 1795 rokiem. W okresie swojej świetności uznawana była za wybitny pomnik kultury materialnej Żydów litewskich. Wielkie drzwi prowadziły do wnętrza, w którym poza głównym pomieszczeniem modlitewnym znajdowały się też pomieszczenia studiów kilku bractw religijnych. Ściany były pokryte polichromią pędzla Hirszla Miszkowskiego, zwanego Hirszel der Szrajber, ukazującą teksty modlitw. Zdewastowana w okresie Zagłady, Wielka Synagoga przetrwała czasy ZSRR dzięki zaadaptowaniu na obiekt przemysłowy. W tej roli – fabryki konserw owocowych – istnieje do dziś.

Bibliografia

Print