Synagoga w Mszczonowie znajdowała się przy ul. Poniatowskiego, naprzeciwko wylotu ul. Młynarskiej, pomiędzy szkołą żydowską a mykwą. Był to budynek o wymiarach 22,80 m x 15,45 m. Obiekt uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej.

Print