W dokumentach z okresu II wojny światowej wymienia się jeszcze dwie synagogi przy ul. Dariaus ir Girėno. Najprawdopodobniej były to budynki drewniane i zostały zniszczone podczas wojny. Nie wiadomo, gdzie dokładnie się znajdowały. W 1941 r. Niemcy przekazali jedną z nich olickiemu gimnazjum, drugą – lokalnej policji[[refr:|A. Cohen-Mushlin, S. Kravtsov, V. Levin, G. Mickūnaitė, J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Synagogues in Lithuania, Vilnius 2010, s. 89.]].

Print