Synagoga Chewra Thilim w Skawinie (z hebr. Bractwa Psalmowego) – synagoga znajdująca się w Skawinie na rogu ul. Babetty i Kazimierza Wielkiego.[1.1]

Synagoga została zbudowana w 1894 r. z inicjatywy bractwa psalmowego Chewra Thilim. Przylegał do niej budynek chederu, mieszkanie rabina i mykwa. W 1920 r. odprawiono w niej specjalne nabożeństwo za zwycięstwo Polski podczas wojny polsko-bolszewickiej, któremu przewodniczył rabin Szymon Alter Frenkel. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po zakończeniu wojny budynek służył jako magazyn, a obecnie po gruntownej renowacji jako biura.

Murowany i orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Wnętrze synagogi pierwotnie było dwudzielne. Synagoga częściowo zachowała swój pierwotny wystrój zewnętrzny, m.in. wysokie, półokrągle zakończone okna. Całość jest nakryta dachem dwuspadowym.

Synagoga jest obiektem, który stanowi wartość zabytkową. Została ona wpisana do krajowego rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A-712 w dniu 2 VII 1996 r.[1.2]

 

Print
Footnotes
  • [1.1] Na dzień 31 listopada 2009 r. jest tam siedziba SKOKU kasy oszczędnościowo- kredytowej ul. Kazimierza 8a.
  • [1.2] Synagoga Chewra Thilim w Skawinie, dostęp na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Chewra_Thilim_w_Skawinie (Stan na 21 XII 2009)