Niewiele wiadomo o synagodze w Wohyniu. Znajdowała się ona przy Rynku, w niewielkiej odległości od kościoła katolickiego. Można przypuszczać iż pierwsza synagoga powstała tu prawdopodobnie w ciągu XVII wieku, wraz ze starym kirkutem. Bożnica spłonęła w 1881 roku, w czasie pożaru miasta, jednak wkrótce została odbudowana.

Print