• Barran Fritz R ,Städte – Atlas Ostbrandenburg, Leer 1990.
  • Encycloapedia Judaica, t. XIV, Jerozolima 1978.
  • Heppner A, Herzberg J.,  Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909.
  • Kemlein Sophia, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848, Poznań 2001.
  • Kirmiel Andrzej, Skwierzyna – miasto pogranicza. Historia miasta do 1945, Bydgoszcz 2004.
  • Kirmiel Andrzej, Żydzi w Skwierzynie, Gorzów Wlkp. 2002.
  • Klemt Erich, Kreis Schwerin (Warthe), t.1 i 2, Witten 1975 i 1983.
  • Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898.
  • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. I, wyd. Andrzej Tomczak, Czesława Ohryzko-Włodarska, Jerzy Włodarczyk, Bydgoszcz 1961.
  • Thome Benno, Schwerin (Warthe) 1793 – 1945, Kiel 1963.
  • Tscheuschner Oscar, Heimatkunde des Kreises Schwerin, Schwerin 1929.
Print