Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Pułtusku; Źródła archiwalne do badań genealogicznych. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu bóżniczego w Andrzejewie, pow. Przasnysz, 1826–1859 nr zespołu 252.

Print