Archiwum Państwowe w Olsztynie

  • Urząd Stanu Cywilnego w Morągu (Standesamt zu Mohrungen), nr zesp. 744: księgi ur., 1874–1895, 1897–1905; księgi małż., 1874–1905; księgi zgonów, 1874–1899, 1901–1905; zapowiedzi przedślubne: 1919; meldunki o ur.: 1934; meldunki o zgonach: 1935, 1939; alfabetyczne rejestry ur.: 1874–1943; alfabetyczne rejestry małż.: 1874–1943; alfabetyczne rejestry zgonów: 1874.
Print