Oral history
History witnesses
Projects
Topics

Szalom Dow Ber Stambler

Interlocutor name:
Szalom Dow Ber
Interlocutor surname:
Stambler
Researcher:
Krzysztof Bielawski
Operator:
Przemysław Jaczewski
Catalogue number:
279
Recording date:
8th August 2016
Recording location:
Warszawa
Recording duration:
01:15:07
Format:
Video
Recording language:
polski
Recording copyright:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Project:
Jews in Poland

Topics

Jewish identity, Cultural life, Jews in the USSR.

Interlocutor biogram

Rabin Szalom Dow Ber Stambler urodził się w 1982 r. w Kefar Chabad w Izraelu. Jego rodzice młodość spędzili w Związku Radzieckim (ojciec urodził się w Taszkiencie, matka we Lwowie) i wyemigrowali do Izraela. W 2004 r. rabin Szalom Dow Ber Stambler otrzymał smichę rabinacką i rok później wraz z rodziną przyjechał do Polski. Założył i prowadzi Centrum Chabad Lubawicz w Warszawie oraz Fundację Chai. Wspólnie z dziennikarzem Filipem Memchesem napisał książkę „Ekonomia w judaizmie”. Rabin Szalom Dow Ber Stambler jest jednym z liderów społeczności żydowskiej w Polsce. Jego żoną jest rebecyn Dina Stambler, mają ośmioro dzieci.

Recording circumstances description

Rozmowa została zarejestrowana w Centrum Chabad Lubawicz w Warszawie w ramach projektu filmów edukacyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Recording summary

 1. Autobiografia rozmówcy, jego przodkowie; 00:00:25.
 2. Postać Der Szpoler Zejde, właśc. Jehudy Arie Lejba ze Szpoły; 00:07:36
 3. Decyzja o podjęciu studiów rabinackich, różnice w roli rabina dawniej i obecnie; 00:13:0
 4. Nauka w jesziwie; 00:19:33.
 5. Ceremonia nadania smichy rabinackiej; 00:23:20
 6. Stosunek Lubawiczer Rebbe do działalności w Polsce; 00:25:34
 7. Przyjazd rozmówcy do Polski; 00:31:30
 8. Opinia rozmówcy o Polsce i Polakach; 00:34:22
 9. Powstanie Centrum Chabad Lubawicz w Warszawie; 00:35:24
 10. Przyjęcie rozmówcy przez społeczność żydowską w Polsce, początki pracy w Polsce, działalność Chabad Lubawicz; 00:37:19
 11. Książka „Ekonomia judaizmu”; 00:41:40
 12. Refleksje rozmówcy na temat swojej misji i plany dalszej działalności w Polsce, rola rodziny w życiu rabina; 00:42:55
 13. Kwestia bezpieczeństwa w Polsce; 00:44:14
 14. Nauka języka polskiego, znaczenie znajomości języka w pracy rabina; 00:45:10
 15. Rola rabina z uwzględnieniem specyfiki społeczności żydowskiej w Polsce, porównanie z rolą księdza; 00:45:56
 16. Rola rodziny w życiu rabina, rodzina rozmówcy; 00:51:36
 17. Przemiany roli rabina na przestrzeni wieków; 00:54:56
 18. Wpływ rabina Mosze Isserlesa Remu na życie chasydów; 00:56:53
 19. Plany rozmówcy na przyszłość; 00:58:10
 20. Dobre i trudne aspekty pracy rabina; 00:59:10
 21. Historie osób odkrywających żydowskie pochodzenie; 01:00:24
 22. Wspomnienie Filipa Białowicza – byłego więźnia obozu w Sobiborze; 01:07:43
 23. Wspomnienie Icchaka Grinberga i Aviego Kirschboima – zmarłych w ostatnich latach osób związanych z Centrum Chabad Lubawicz w Warszawie; 01:10:45
In order to properly print this page, please use dedicated print button.