Oral history
History witnesses
Projects
Topics

Eylon Noy

Interlocutor name:
Eylon
Interlocutor surname:
Noy
Researcher:
Józef Markiewicz
Operator:
Józef Markiewicz
Catalogue number:
485
Recording date:
2nd December 2016
Recording location:
Warszawa
Recording duration:
00:57:26
Format:
Video
Recording language:
angielski
Recording copyright:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Project:
The Decendents of Polish Jews Around the World

Topics

Holocaust survivors, Jews in the USSR.

Interlocutor biogram

Elyon Noy przekazał do kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich pamiątkowe dokumenty rodzinne należące do jego babci Sabiny Goldberg i ciotki Stefanii Goldberg. Zależało mu, aby dokumenty wróciły do Warszawy, z którą związana była rodzina jego matki, Janiny z d. Goldberg, i gdzie jego matka się urodziła.

Gdy wybuchła wojna, Janina Goldberg wraz z ojcem Józefem i siostrą Stefanią chcieli wyjechać z Warszawy. Ich plan udaremniło bombardowanie, które rozłączyło 12-letnią Janinę od reszty rodziny. Przypadkowo spotkała swoją nauczycielkę, która zaopiekowała się nią na kilka miesięcy – do czasu, gdy nie zjawiła się po nią matka. Razem uciekły w stronę Uzbekistanu. Tam Sabina zmarła. Janina została sama i trafiła do sierocińca. Udało jej się skontaktować z ojcem, który był w Izraelu. Zanim jednak dotarła do Izraela, ojciec zmarł. Tam poznała przyszłego męża, Józefa Neuhausa, który pochodził z Łodzi. Razem stworzyli dużą rodzinę. Matka Elyona Noya przechowywała dokumenty przez całą wojnę i dalsze życie. Elyon Noy pracuje jako informatyk. W wolnym czasie jest też wolontariuszem w policji.

Recording circumstances description

Rozmowa odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Recording summary

 1. Prezentacja paszportu babci rozmówcy, Sabiny Goldberg; 00:00:00
 2. Przedstawienie się rozmówcy; wstępne informacje o rodzinie matki – pochodzenie z Warszawy; 00:02:10
 3. Przekazanie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin przedwojennych dokumentów: paszportu i prawa jazdy należących do babci rozmówcy, Sabiny-Szewy Goldberg oraz dokumentu Stefanii, siostry matki rozmówcy; 00:03:55
 4. Historia rodziny matki rozmówcy; pochodzenie babci z zamożnej rodziny Szalszewskich; 00:04:50
 5. Wybuch wojny; opuszczenie Warszawy przez matkę (Janinę), jej ojca i siostrę; rozłączenie się matki z resztą rodziny podczas bombardowania; ukrycie się matki u przypadkowo spotkanej znajomej prywatnej nauczycielki; odnalezienie Janiny przez jej matkę; 00:06:28
 6. Ucieczka do Uzbekistanu; trudne warunki życia i śmierć Sabiny; 00:09:00
 7. Przechowywanie dokumentów przez cały czas wojny; 00:09:58
 8. Pobyt Janiny w sierocińcu; nawiązanie kontaktu z ojcem, który przebywał w Izraelu, jednak umarł zanim Janinie udało się do niego przyjechać; 00:10:30
 9. Historia wojenna Stefanii; 00:11:50
 10. Założenie przez matkę dużej rodziny; przekonanie matki o konieczności ochrony dokumentów; 00:12:35
 11. Mało wspominania, mało mówi o czasach wojennych; 00:14:12
 12. Wiedza o posiadaniu przez matkę dokumentów; 00:14:55
 13. Uświadomienie sobie przez rozmówcę wartości dokumentów; 00:15:45
 14. Wyprawa śladami korzeni rodzinnych w 1990 roku; pochodzenie ojca z Łodzi; 00:18:03
 15. Kontakty z innymi członkami rodziny; 00:20:15
 16. Wrażenia z pierwszej podróży do Polski; kolejne przyjazdy; 00:22:22
 17. Kontakt z kuzynem ze strony ojca, Allanem Starskim; 00:24:24
 18. Film o ojcu rozmówcy („Łódź is not longer my city”); wojenne losy ojca; 00:25:15
 19. Stosunek do Niemiec i Polski; edukacja o Holocauście w Niemczech; 00:25:55
 20. Zadanie dla muzeum – pokazywanie przeszłości młodszemu pokoleniu; 00:29:08
 21. Posiadanie polskiego paszportu, globalne możliwości, wiedza dzieci o korzeniach z Polski, znaczenie zwrotu paszportu nie nadania, 00:29:37
 22. Nieodzyskanie przez matkę polskiego paszportu; 00:32:50
 23. Poznanie się rodziców w Izraelu, 00:33:40
 24. Polsko-żydowskie zwyczaje w domu rozmówcy – kuchnia, język polski, niewyrzucanie jedzenia; 00:35:27
 25. Stan rodziców –  wspominanie czasów wojennych, depresja; 00:39:10
 26. Możliwość prześledzenia historii Izraela na przykładzie życia ojca; 00:42:30
 27. Praca jako mechanik i informatyk; wolontariat w policji;  00:44:30
 28. Cel wywiadu; 00:48:00
 29. Wdzięczność wobec Muzeum Historii Żydów Polskich Polin za przyjęcie przedmiotów; 00:52:25
 30. Obecność żony rozmówcy podczas wywiadu; pochodzenie żony z Iraku; gotowanie w domu rozmówcy według przepisów polskich i irackich;  00:53:25
In order to properly print this page, please use dedicated print button.